คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Hot line : 061-023-8666
Line@ of Lamfa.com
Lamfa facebook

Privacy Policy - นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ ซื้อสินค้า สมัครรับจดหมายข่าว หรือตอบแบบสอบถามของเรา
เมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต แต่อย่างไรก็ดี คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนก็ได้

 

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นจะถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆดังนี้

  • ใช้สำหรับนำเสนอประสบการณ์การใช้งานเว็บพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ
   (ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำมาช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะแบบของคุณได้)
  • ใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์
   (เราพยายามปรับปรุงการบริการในเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากคุณ)
  • ใช้สำหรับปรับปรุงการบริการลูกค้า
   (ข้อมูลการใช้งานของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
  • ใช้สำหรับทำรายการสั่งซื้อ
   ข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย จำหน่าย ถ่ายโอน หรือถูกนำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่คุณเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น
  • ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น การตอบแบบสอบถาม หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ

  • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆอีเมล์ที่คุณกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ อาจจะถูกใช้ในการส่งรายละเอียดรายการสั่งซื้อ นอกจากนั้นอาจจะถูกนำมาใช้ในการส่งจดมายข่าวเกี่ยวกับข่าวสารบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในโอกาสต่างๆ

 

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เรามีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
บริการออนไลน์ของเราใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบพิเศษของผู้ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

 

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการใช้สำหรับเก็บข้อมูลผ่านทาง Web Browser (เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม) เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง)
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เก็บรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคต และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะนำบริการของผู้ให้บริการอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ร่วมด้วย ซึ่งผู้ให้บริการอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ยกเว้นเพื่อช่วยในการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทร่วม

เราไม่มีนโยบายในการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนตัวให้แก่บริษัทร่วม ซึ่งยกเว้นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและบริการ ตราบใดที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นตกลงที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ อย่างไรก็ดีเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหากเรามั่นใจว่าการเปิดเผยนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายการให้บริการของเว็บไซต์ อนึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยให้กับบริษัทร่วมเพื่อใช้ในการตลาด หรือการโฆษณา หรือเพื่อการอื่นๆ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

 

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่นี่

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้

ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
192 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-246-006, 045-265-707
อีเมล์ : [email protected]
ติดต่อเรา: http://www.lamfa.com/contact-us.html/
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}

ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว

เลือกซื้อสินค้าต่อ �����Թ

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
�����Թ