ล้ำฟ้า โอเอ บริจาคโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสารให้กับโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฏ์สงเคราะห์) ที่ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

เนื่องจากเกิดเหตุการไม่คาดคิดดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันนักเรียนต้องย้ายไปเรียนตามใต้ถุน ห้องศิลปะ ห้องประชุมแทนห้องเรียนที่ถูกไฟไหม้ไป ทางล้ำฟ้า โอเอ จึงได้ขออนุญาตเข้าบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ต่อไปได้

อ่านต่อ